За Нас

Нашата цел: ....

"В терапията не се лекуват проблемите, те се изследват и разглеждат в контекста на растежа и промяната"

Карл Роджърс, Психолог

*Място за текст*

Специалисти

Нашите Специалисти