За Мен

Коя е Златина?

Златина Нешева е магистър психолог, социален педагог, хипнотерапевт и сертифициран базисен консултант по позитивна психотерапия. Консултативните сесии са насочени към себепознание и изследване на причините за появата на конфликтната динамика и дисфункционалните поведения. Златина Нешева работи през метода на позитивната психотерапия, която се фокусира върху възможностите, ресурсите и способностите на самия клиент за справяне с различни житейски ситуации.
Златина Нешева работи индивидуално и в група с възрастни, не консултира деца.

Образование и Квалификации

Образование

Квалификации